Durban: extreem weer brengt wereldwijd voedselzekerheid in gevaar

Trefwoorden: Klimaat

Klimaattop moet actie opleveren om nog meer honger te voorkomen

klimaat-actie-durban

Het afgelopen jaar veroorzaakte het extreme weer schokken in de internationale voedselmarkten. Dit leidde tot stijgende graanprijzen en bracht in vele delen van de wereld de voedselzekerheid in gevaar. Dat blijkt uit een reeks onderzoeken die Oxfam bij de start van de klimaatonderhandelingen in Durban gebundeld heeft. Dit jaar zou weleens een akelig voorproefje kunnen blijken van wat ons nog te wachten staat. Het International Panel on Climate Change (IPCC) waarschuwt er in zijn nieuwe rapport voor dat extreme weersomstandigheden in de toekomst nog vaker zullen voorkomen en nog ernstiger zullen zijn als er geen actie ondernomen wordt om de klimaatverandering te stoppen.

Wat kan jij doen?

Volg de klimaatonderhandelingen op de voet. Via deze website en de Facebookpagina www.facebook.com/groeimee

Kom naar de Klimaatmanifestatie in Brussel op 3 december en sluit je aan bij de Oxfamdelegatie! Die dag wordt overal in de wereld actie gevoerd voor het klimaat om onderhandelaars in Durban duidelijk te maken dat actie niet langer kan uitblijven.

De bevolkingen in arme landen betalen nu al het gelag

Oxfam benadrukt dat de impact van de klimaatverandering op oogsten en voedselprijzen nog zal vergroten als er niet snel actie ondernomen wordt. Er zullen voedseltekorten ontstaan, de markten zullen verder ontwricht worden en prijspieken zullen elkaar sneller opvolgen.

In de permanent kwetsbare en door politieke conflicten zwaar geteisterde Hoorn en in het Oosten van Afrika heeft de ernstige droogte meer dan 13 miljoen mensen in een crisis geduwd. In juli 2011 was de prijs voor sorghum (veelgebruikt graangewas in deze regio) tot 393 % hoger dan het gemiddelde van de voorbije 5 jaar. De maïsprijs in Ethiopië en Kenia lag respectievelijk 191 % en 161 % hoger dan het gemiddelde.
    
Droogte en branden, ontstaan door de enorme hittegolf, vernielden in Rusland en Oekraïne grote delen van de oogst in 2010. Daarop stegen de tarweprijzen wereldwijd met 60 tot 80 % in nauwelijks 3 maanden tijd. Tegen april 2011 lagen de tarweprijzen op de internationale markten 85 % hoger dan het jaar ervoor.
    
Hevige moessonregens en verschillende tyfoons doodden in Zuidoost-Azië meer dan 1.100 mensen en deden de rijstprijs in Thailand met 25 % en in Vietnam met 30 % stijgen in vergelijking met het jaar ervoor.
    
In Afghanistan deed een ernstige droogte de tarwe- en tarwebloemprijzen in juli 2011 enorm stijgen. In de getroffen streken lagen de prijzen tot 79 % hoger dan een jaar eerder.

Al zijn individuele weergerelateerde rampen moeilijk rechtstreeks toe te schrijven aan de klimaatverandering, toch staat het als een paal boven water dat de klimaatverandering ervoor zorgt dat extreme weersomstandigheden alsmaar vaker voorkomen en ernstiger worden.

Arme mensen worden hierbij vaak dubbel getroffen. Op een moment dat het extreme weer hun vee gedood heeft, hun huis of hun boerderij verwoest heeft en ze hun inkomen kwijt zijn, moeten ze ook nog meer betalen voor hun voedsel. Voor de armste en kwetsbaarste bevolkingen in ontwikkelingslanden, die tot 75 % van hun inkomen aan eten moeten spenderen, heeft dit catastrofale gevolgen. Deze giftige cocktail van hogere voedselprijzen en dalende koopkracht heeft dit jaar velen in een crisissituatie doen belanden.

Actie in Durban nodig!

Oxfam roept de onderhandelaars op de Klimaattop in Durban van 28 november tot 9 december op om drie kernuitdagingen prioriteit te geven:

1. Regeringen moeten beslissen dat een wettelijk bindend akkoord over de aanpak van de klimaatverandering de enige optie is. Het Kyotoprotocol vormt het fundament van de internationale inspanningen hiervoor.

2. De regeringen moeten resoluut stappen zetten om de emissiekloof te dichten. Meer landen dan ooit hebben beloftes gedaan over uitstootvermindering. De ontwikkelingslanden willen voor het eerst hun uitstoot verhoudingsgewijs meer verminderen dan de ontwikkelde landen. Maar de totale inspanningen volstaan nog niet om een catastrofale klimaatopwarming te vermijden. In Durban moeten de regeringen het erover eens worden hun inspanningen op te drijven vóór 2020.

3. Regeringen moeten de langetermijnfinanciering leveren die de armen zal helpen om te gaan met de klimaatverandering. Het Groene Klimaatfonds, dat in Cancún opgericht werd, moet tegen 2013 operationeel zijn en over voldoende geld beschikken. In Durban kunnen de onderhandelaars tot een akkoord komen over nieuwe inkomsten, zoals via een eerlijke CO2-heffing op de hoge en stijgende uitstoot van de internationale scheepvaart en luchtvaart en een financiële transactietaks.

Ook de Belgische overheid moet hier haar verantwoordelijkheid opnemen.


Foto's: Ainhoa Goma/Oxfam

Oxfam voert actie op het strand van Durban.