Rio+20: Ondertussen op de top van de volkeren ...

Trefwoorden: Klimaat, Rio

In de marge van de VN-top over duurzame ontwikkeling vindt in Rio de top van de volkeren plaats. Deze top, waar Oxfam aan deelneemt, zet de mens centraal in het debat. Van 15 tot 23 juni laat het maatschappelijke middenveld samen met sociale bewegingen, vertegenwoordigers van kleine boeren en de plaatselijke bevolking zijn stem horen.

De top van de volkeren (Cupula dos Povos in het Portugees) heeft een dubbel doel voor ogen: sociale en ecologische rechtvaardigheid. Enerzijds wil deze top een breder debat over duurzame ontwikkeling openen dan de Rio+20-top doet. Anderzijds herinnert de top van de volkeren de wereldleiders eraan dat de bestaande productiemethodes en consumptiepatronen niet houdbaar zijn. En dat zij een heldere en bindende agenda moeten vastleggen voor een radicale verandering van het economische, ecologische en sociale beleid.

Twintig jaar na de ‘top van de aarde’ in Rio de Janeiro, is de sociale en ecologische onrechtvaardigheid alleen maar toegenomen. Daarom stellen de organisatoren van de top van de volkeren het gekozen thema voor Rio+20 in vraag: de groene economie. ‘Groene economie’ is een leeg begrip, want het betekent niet meer dan een lichte aanpassing van de wereldhandel, die hier en daar enkele groene accenten krijgt. De deelnemers aan de top van de volkeren eisen een grondige herziening van de huidige productiemethoden, consumptiepatronen en economische regels. Meer eerlijkheid, rechtvaardigheid en respect voor het milieu moeten de basis zijn voor deze broodnodige hervormingen.

Tijdens de negen dagen van de top van de volkeren zullen de deelnemers eerst in kleine groepjes debatteren. Daarna zijn er debatten in de algemene vergadering van de top. Er zijn drie belangrijke discussiethema’s: de structurele oorzaken van sociale en ecologische onrechtvaardigheden bepalen, oplossingen daarvoor uitdenken en een agenda vastleggen voor na Rio+20. Naast de debatten, worden er heel wat culturele activiteiten en mogelijkheden om kennis uit te wisselen georganiseerd.

 

Wil je meer weten?