Ons gehoor is een gevoelig orgaan waar we goed voor moeten zorgen. Toch kan het door verschillende redenen wel eens zo zijn dat er een beschadigd optreed aan ons gehoor.

Op dat moment is dat nog niet het einde van de wereld. Audiciens zijn namelijk gespecialiseerd in het gehoor en het eventueel oplossen van problemen aan het gehoor. In deze tekst gaan we kijken bij deze specialisten en kijken we bij het doen van een gehoortest.

Gehoorschade kan ons allemaal overkomen

Schade aan ons gehoor kan bij iedereen voorkomen. Het kan zo zijn dat je net iets te hard de muziek hebt gehad en hier aan went. Je zet de muziek de volgende keer nog iets harder en hierdoor beschadig je langzaam het gehoor. Het kan ook zijn dat je ergens bent waar een harde knal klinkt.

gehoortest

Ook op dat moment kan het gehoor blijvend beschadigd zijn. Daarnaast kan het gehoor nou eenmaal minder worden wanneer iemand ouder wordt. Toch hoeft dat zeker nog niet te betekenen dat het gehoor dan ook slecht blijft. Wanneer je merkt dat er problemen ontstaan aan het gehoor, kun je dan ook het beste contact opnemen met een audicien.

Wat kunnen audiciens voor je betekenen?

Maar wat kan zo’n specialist dan voor je betekenen? Allereerst zal de audicien onderzoek doen. Hoe kan het dat het gehoor minder is geworden en is dit nog te herstellen? Hiervoor zal hij een gehoortest gebruiken. Een gehoortest is een test waarbij er door middel van verschillende geluiden gekeken wordt of iemand nog goed kan horen, of er problemen zijn aan het gehoor en vervolgens ook waar deze problemen zich bevinden.

Op die manier kan de audicien n.a.v. zijn gehoor test aanwijzen wat het probleem is, maar ook gezamenlijk met jou zoeken naar een eventuele oplossing. Een oplossing kan zich bijvoorbeeld voordoen door middel van een gehoor apparaat. Dat is een klein apparaat wat in de omgeving van het oor geplaatst wordt. Soms is dit in het oor en soms is dit ergens om het oor heen.

Het apparaat kan er voor zorgen dat iemand een gedeelte of het gehele gehoor weer terug krijgt. Al met al zijn de werkzaamheden van een audicien dus heel breed. Hij helpt met het vaststellen van het probleem en zal vervolgens gezamenlijk op zoek gaan naar een oplossing van het gevonden probleem, bijvoorbeeld door middel van een gehoorapparaat.

0
(Visited 5 times, 1 visits today)